Sunday, January 2, 2011

uzaqgörənlik

     kəsin " uzaq‌görən adam dır" sözünü eşidib‌siz. sizcə uzaq‌görnə‌lik nə dir? ! bizlərin ( Güney Azərbaycanlı‌lar ) içində uzaq‌görən adam tapıla bilərmi? tapılsa da bu uzaq‌görən‌liyi azərbaycanın dəy‌‌ərlərinə sayğı‌sızlıq‌da olur yuxsa sayğı‌lı‌lıq‌da? sözü belə soruşum azərbaycanın dəy‌ə‌rlə‌r‌inə sayğı‌sız olan kimsə, azərbaycanın uzaq‌görə‌ni sayıla bilərmi?
    Bunlardan geçək; ınsan uzaq‌görən olmalı‌dır yoxsa yox? uzaq‌görən adam‌lar toplumumuzda necə tanınırlar? onlara yer var yoxsa yox? uzaq‌gör‌ənlər yaxşı olurlar, yoxsa pis ? ?
    Hər adamda uzaq‌gör‌ənlik bacarığı ola bilər yoxsa yox? bizim toplumumuzda uzaq‌görənlik yarana bilər yoxsa yox?
 uzaq‌görə‌nin qarşılığında yaxın‌görə‌n kimsə‌lər necədirlər ? əsla görmüyə‌n‌lər necə ?

No comments:

Post a Comment