Sunday, January 2, 2011

asimilasyon qanımızda dır

  GüneyAzərbaycan uzun il‌lər dir, asimilasyon‌dan (bə‌nzh‌ətmədən) çəkir. əlbət buranın dərdi təkcə asımılasyon deyil. elinasyon (özgə‌ləşmə) da buranın dərdi‌ dir. eləbil burda olan‌lar özlərini birlərinə gərək oxşadalar. bəlkə 80 illik sürə‌li basqın bu millətin özünə güvəncin əlindən alıb. əlbət GüneyAzərbaycan kütləsi öz ziyalı‌sından (ziyalı adlanan) etgi‌lənməd‌iyi zaman‌lar özünə güvənib.

  Asimilasyon‌dan dadtəpənlər, yeri gəldik‌də başqalarına asimilə olurlar. bəlkə də asimilə olduq‌larına inanmırlar. ınsan‌lar özlərinə güvə‌nmədiklərində necə başqaları onlara güvə‌nsinə‌lər. siz güney‌azrbaycanlı‌nı hər zaman asimilə olmaq durumunda görə bilərsiniz.
 
   elə‌bil burda olan‌lar heç zaman buranı yaşamayıb‌lar, bir il başqa yerdə qaldıq‌ları zaman bütün xuylarını dəyişirlər, danışıq tərzlərini də dəyişirlər. inanmasaz, başqa ölkə‌lərə gedən güney‌azrbaycanlı‌lara baxın. hər yerə gedibə‌lər oranın dilini götürübə‌lər. bir yerin dilinin öyrənməyi suçlanmır, suçlanan götürdiyi dilin onların öz dillərini etgiləməsi dir. 
   İstanbul türkcəsilə farsca yazmaq bacarıq sayılır. bacarığı olan hər bir kəs ilk öz dilində bacarıq‌lı olmalı‌dır. bu dili yazmalı‌dır. dil dərdi varsa ilk özünü toxtat‌malı‌dır. özü toxtadıq‌da başqaların toxtamağını düşünmə‌li dir. yoldaşlar iastanbul türkcəsilə farsa asimilə olmağı bir tutmağımı bəlkə bəyənmiyələr. düzdir istanbul türkcəsi türkü olduğuna görə farscadan fərqli dir. ancaq özüvü(azərbaycan türkcəsini) bütünlüklə yaddan çıxarıb istanbulcani qullanmaq istanbulcaya asimilə olmub özüvü silmək deməkdir. 
 

No comments:

Post a Comment